Důležité odkazy


Vyhledávání odborných informací: - odborné články Vyhledávání odborných informací: - odborné knihy
Vyhledávání odborných informací: - patenty a normy
Vzdálený přístup k databázím
Akademická pracoviště ČR: Ostatní instituce:

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně