Toxikologie

Vedoucí předmětu: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.
Zkratka předmětu: T3TX/TXTX

Cílem kurzu je seznámit studenty s oblastmi toxikologie a vlivem chemických látek a přípravků na živé organismy a dopady na životní prostředí. Studentům bude představena nejen toxikologie obecná (genetická toxikologie, experimentální toxikologie, predikční toxikologie), ale pozornost bude také věnována toxikologii speciální (anorganické látky, radioaktivní látky, organické látky; omamné a psychotropní látky; přírodní jedy) nebo toxikologii aplikované (vojenská toxikologie, analytická toxikologie). Nedílnou součástí kurzu je seznámení se základními předpisy a legislativou práce s jedy a ostatními škodlivinami.