Výzkum

Výzkumná činnost ústavu inženýrství ochrany životního prostředí se soustřeďuje do oblastí aplikace environmentálních technologií, analýzy, biodegradace a monitoringu xenobiotik ve všech složkách životního prostředí. Ústav rovněž spolupracuje s tuzemskými i zahraničními firmami a vysokými školami, přičemž se jeho pracovníci v rámci spoluprací snaží o zachycení nových trendů a metod, které jsou následně aplikovány při výuce studentů akreditovaného bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru: „Inženýrství ochrany životního prostředí“. Na co se zaměřujeme: Biodegradace Environmentální technologie, analýza a monitoring Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie

Vědecko-výzkumná činnost zaměstnanců:

prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

ORCiD – datábáze publikací

Vědecko-výzkumná činnost: Biodegradace syntetických a přírodních polymerních látek. Aplikace molekulárně biologických metod ve výzkumu biodegradace. Ekotoxikologické biotesty na řasách, bakteriích, korýších a semenech vyšších rostlin – aplikace na hodnocení nebezpečnosti odpadů. Izolace kmenů schopných degradovat cizorodé látky.
 
 
 
 doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
PUBLIKACE  ORCiD Vědecko-výzkumná činnost: Studium dekarboxylázové aktivity vybraných skupin mikroorganizmů a detekce biogenních aminů v potravinách. Mikrobiologie potravin, zejména studium bakterií mléčného kvašení a mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných a masných výrobků. Studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů.

 

 

doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost: výzkum stabilizace/solidifikace odpadů a geopolymerizace.

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

PUBLIKACE  ORCiD Vědecko-výzkumná činnost: Mikrobiální degradace trichlorethylenu využitím bakterií rostoucích na fenolu.Studium vybraných mikrobiálních skupin v přirozeném prostředí, isolace bakteriálních degradačních kultur pro technologické účely. Bakteriální degradace polyvinylalkoholu. Testování účinnosti protimikrobních látek. Mikrobiologie aktivovaných kalů a mikroskopická kontrola.

 

Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

PUBLIKACE  ORCiD Vědecko-výzkumná činnost: Biodegradace syntetických a přírodních polymerních látek v anaerobním vodném prostředí.Oxidativní degradace syntetických polymerních látek pomocí AOPs metod (Fentonova reakce apod.)

 

 

Ing. Jaroslav Filip, Ph.D. PUBLIKACE  ORCiD – Vědecko-výzkumná činnost.

Ing. Pavel Pleva, Ph. D. PUBLIKACE  ORCiD – Vědecko-výzkumná činnost.

Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

PUBLIKACE  ORCiD – Vědecko-výzkumná činnost.