Výzkum

Výzkumná činnost ústavu inženýrství ochrany životního prostředí se soustřeďuje do oblastí aplikace environmentálních technologií, analýzy, biodegradace a monitoringu xenobiotik ve všech složkách životního prostředí. Ústav rovněž spolupracuje s tuzemskými i zahraničními firmami a vysokými školami, přičemž se jeho pracovníci v rámci spoluprací snaží o zachycení nových trendů a metod, které jsou následně aplikovány při výuce studentů akreditovaného bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru: „Inženýrství ochrany životního prostředí“.

Na co se zaměřujeme:
Biodegradace
Environmentální technologie, analýza a monitoring
Aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie